! help.vatIdValueInformation.label.vatId.information !
Määritä nimi uudelle toimitusosoitteelle.
Valitse otsikko.
Anna toimitusosoitteelle määritetyn henkilön koko nimi.
(valinnainen) Tässä vaiheessa voit antaa muiden toimitusosoitteeseen määritettyjen henkilöiden nimet (tarvittaessa).
(valinnainen) Tässä vaiheessa voit antaa muiden toimitusosoitteeseen määritettyjen henkilöiden nimet (tarvittaessa).
Ohje nimelle 4
Anna maa, jossa toimitusosoite sijaitsee.
Anna toimitusosoitteen katuosoite tähän.
Anna toimitusosoitteen postinumero tähän.
Anna toimitusosoitteen kaupunki tähän.
Anna alue, jossa toimitusosoite sijaitsee.
(valinnainen) Anna tähän tarvittaessa kustannuspaikka, johon toimitusosoite kohdennetaan.
Käytä vain puolileveitä merkkejä, ei yhdysviivoja